HOD

           

Norgeskart

Landsverneplan for helsesektoren

Her ligger pdf-kataloger med beskrivelse av bygg og anlegg som er med på landsverneplanen gruppert etter RHF og HF.

Noen av filene er store (1–10 MB) og vil for enkelte ta noe tid å laste ned.
For å unngå for store filer er flere av anleggene delt i flere filer.

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord-Trøndelag HF
Levanger sykehus

St. Olavs hospital HF
Brøset fil 1 og Brøset fil 2
St. Olavs Hospital (Øya)
Østmarka fil 1 og Østmarka fil 2

Rusbehandling Midt-Norge HF
Veksthuset Molde

Helse Sunnmøre HF
Volda psykiatriske senter

Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF
Sandnessjøen

Helse Finnmark HF
Klinikk Kirkenes
DPS Midt Finnmark (Karasjok)

Nordlandssykehuset HF
Rønvik (Bodø)

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Longyearbyen
Åsgård

Helse Vest RHF

Helse Bergen HF
Askviknes DPS
Kysthospitalet i Hagevik
Haukeland sykehus, fil 1 og Haukeland sykehus, fil 2


Helse Fonna HF
Jonatunet
Stord sjukehus
Valen sjukehus

Helse Førde HF
Førde sentralsjukehus
Psykiatrisk klinikk, avd. Tronvik

Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Diakonhjemmet, Vinderen

Oslo universitetssykehus HF
Forvalterboligen Gaustad
SSE Nevroklinikken
Aker universitetssykehus
Gaustad sykehus, fil 1, Gaustad sykehus, fil 2, Gaustad sykehus, fil 3, Gaustad sykehus, fil 4
Aker, Klinikk for rus og avhengighet
Dikemark, fil 1, Dikemark, fil 2, Dikemark, fil 3, Dikemark, Vardåsen,
Ullevål DPS
Ullevål universitetssykehus
Ullevål BUP/BFE (SSBU)

Sykehuset Innlandet HF
Heimen, Elverum
Ottestad rehabilitering

Sykehuset i Vestfold HF
Tønsberg sykehus
Kysthospitalet Stavern

Sykehuset Telemark HF
Faret
Ulefossveien syd

Sykehuset Østfold HF
Fredrikstad sykehus
Halden sykehus
Kolstad DPS

Sørlandet sykehus HF
Arendal sykehus, fil 1 og Arendal sykehus, fil 2
Kristiansand (Eg), fil 1 og Kristiansand (Eg), fil 2
Mandal

Vestre Viken HF
Kongsberg sykehus
Ringerike sykehus, psykiatri
Bjerketun
Blakstad sykehus, fil 1 og Blakstad sykehus, fil 2
Bærum sykehus
Somatikk Drammen
Psykiatrisk Lier
Habiliteringsavd. Valebrottveien
BUPA Fjellbrott

Andre (eier)

Statsbygg Øst
Folkehelseinstituttet