HOD
           

Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie

Boken ble utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med utarbeiding av Landsverneplan for helsesektoren og er her tilgjengelig som kapittelvise pdf-er. Boken er utarbeidet av Forsvarsbygg på oppdrag fra departementet og ble utgitt i 2012 samtidig med at Riksantikvaren vedtok forskrift om fredning av eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan.

Kapitler:

Separate rammeartikler:

Vedlegg:

Forside Rom for helse
 Faksimile av forsiden til boka.

Redaktør: Erlend Hammer

 

  
   Sist endret 26/8 2015.