HOD
           

 

Landssamling for LVP Helse


12.–13. desember 2018 i Asker (Leangkollen)


Tema: Helsesektorens kulturarv

Program

Innlegg:

Terje Emberland: Hvor er vi nå?

Aadne Sollid: Fremtidige rammer for oppfølging av LVP-Helse i lys av regionreform

Lars A. Mickelsen: Oppfølgingen av LVP Helse – behovet for forvaltningskontroll

Torstein Arisholm: «Ressursperson, vern» – den viktige rollen

Bo Vegard Bording Grøtvedt: Blakstad sykehus – scenarier? Avhending av «LVP Helse-eiendommer» – historikk og konsekvenser?

Tom Darre Lybeck: «Verdibevarende vedlikehold og husleiemodell» – konsekvenser for oppfølging av LVP Helse?

Endre Fjellestad: «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner» – Orientering om forestående arbeid og tanker

Lars A. Mickelsen: Skanning av bygningsmasse – et riktig utgangspunkt for all framtidig forvaltning?

Kjell Ivar Bakkmoen: BIM og vern

Hans-Henrik Egede-Nissen: Vernemessige utfordringer – hvor er tålegrensene, og hvordan kan vi argumentere? 

 

 

 
  
  Sist endret 21/1 2019.