HOD
           

 

Nasjonal nettverkssamling nr. 10
10. april 2014


Tema: materialsamlinger, institusjonshistorikk

Program

Innlegg:

Hilde Næss: Fra Glittre sanatorium til Glittreklinikken

Svein Carstens: Samlinger, undervisning og erfaringer

Erik Arnesen: Helsesektorens kulturminnevern

Olav Hamran: Nasjonalt medisinsk museums rolle som samlingsforvalter og rådgiver

 

 

 

 
  
  Sist endret 17/4 2014.