HOD
           

Landsverneplan for helsesektoren

Forslag til Landsverneplan for helsesektoren per januar 2010 ligger her.Aktuelle dokumenter


  Boka Rom for helse er tilgjengelig på
  Internett.

Aktivitetsportal (delvis passordavhengig tilgang)

   Nasjonalt nivå:

   Regionalt nivå:

  • Regionalt møte, Helse Sør-Øst, 19. november 2014 (Oslo – NB! Møtet er flyttet til Ullevål sykehus). Se program.
  • Regionalt møte, Helse Sør-Øst, 8. januar 2014 (Skien)
  • Regionalt møte, Helse Sør-Øst, 18. september 2013 (Arendal) – kombinert med møte 19. september (Bø)
  • Regionalt møte, Helse Sør-Øst, 27. september 2012 (Oslo) – kombinert med seminar (etter lunsj)
  • Regionalt møte, felles for Helse Nord og Helse Midt-Norge, 12. september 2012 (Bodø)
  • Regionalt møte, Helse Vest, 6. september 2012 (Bergen). Se innkalling (pdf)

 

Sist endret 10/4 2017.