HOD
           

Landsverneplan for helsesektoren

Forslag til Landsverneplan for helsesektoren per januar 2010 ligger her.Aktuelle dokumenter og lenker


  Boka Rom for helse er tilgjengelig på
  Internett.

Aktivitetsportal (fom. 2015)

Nettverk for helsesektorens kulturminneforvaltere

Samarbeidsarrangementer NTNU-SBHF (kulturminnevern)

Tverrsektorielle samarbeidsarrangementer med initiativ fra LVP Helse

Aktivitetsportal (2010–2015) delvis passordavhengig tilgang

   Nasjonalt nivå:

   Regionalt nivå:

  • Regionalt møte, Helse Sør-Øst, 19. november 2014 (Oslo). Program.
  • Regionalt møte, Helse Sør-Øst, 8. januar 2014 (Skien)
  • Regionalt møte, Helse Sør-Øst, 18. september 2013 (Arendal) – kombinert med møte 19. september (Bø)
  • Regionalt møte, Helse Sør-Øst, 27. september 2012 (Oslo) – kombinert med seminar
  • Regionalt møte, felles for Helse Nord og Helse Midt-Norge, 12. september 2012 (Bodø)
  • Regionalt møte, Helse Vest, 6. september 2012 (Bergen). Innkalling.

 

Sist endret 15/10 2021.